Предимства на интерактивния плосък панел

Дистанционната работа се превърна в нов офис модел.Дистанционната работа обикновено изисква видеоконференции за сътрудничество, а тревожният проблем на видеоконференциите е проблемът със забавянето.Двете страни не могат да общуват по едно и също време и на една и съща честота, което силно влияе на ефекта от срещата.

Как ефективно да си сътрудничат от разстояние е нещо, за което компаниите са по-загрижени.И ролята на интерактивния плосък панел Lindian е отразена – дистанционно сътрудничество, синхронна комуникация без забавяне и ниска латентност, сблъсък на искри от идеи и обхващащи пространствени ограничения.Отдалеченият офис за съвместна работа не само преодолява бариерите на космическото разстояние, но също така решава разходите за време за комуникация.

Панел1

Интерактивен плосък панел


Време на публикуване: 09 август 2022 г